Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN
Cel Seminarium:Rok 2020


2020-03-04
Badania termowizyjne cieplnych właściwości materiałów budowlanych - przegląd technik i badania własne
dr inż. Andrzej MARYNOWICZ

2020-01-29
Badania termowizyjne cieplnych właściwości materiałów budowlanych - przegląd technik i badania własne
dr inż. Andrzej MARYNOWICZ

2020-01-22
Wstępne wyniki pracy wdrożeniowej przy realizacji projektu dotyczącego budowy mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych na tle literatury światowej
dr inż. Mariusz KUPINA

2020-01-15
Wstępne wyniki pracy wdrożeniowej przy realizacji projektu dotyczącego budowy mobilnych niskoenergetycznych smart-domów modułowych
dr inż. Mariusz KUPINA

2020-01-08
Uproszczona metoda obliczania wartości obwiedni momentów zginających w płytach i belkach zespolonych stalowo-betonowych – przegląd literatury
mgr inż. Marek JURKIEWICZ