Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury


Katedra Architektury i Urbanistyki

Kierownik Katedry

Kierownik zespołu dydaktycznego

Pracownicy

Osoby współpracujące z Katedrą

Specjalista ds. naukowo-technicznych

Sekretariat KatedryKatedra Dróg i Mostów

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat KatedryKatedra Fizyki Materiałów
Zespół Fizyki Budowli

Kierownik Katedry

Pracownicy

Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

Osoby współpracujące z KatedrąKatedra Fizyki Materiałów
Zespół Mechaniki Materiałów

Pracownicy

Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"Katedra Geotechniki i Geodezji

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat KatedryKatedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Kierownik Katedry

Pracownicy

Sekretariat KatedryKatedra Budownictwa i Procesów Budowlanych

Kierownik Katedry

Pracownicy

Doktoranci

Sekretariat KatedryKatedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Zespół "Konstrukcje"

Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów "Konstrukcje"

Pracownicy

Sekretariat KatedryKatedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
Zespół "Mechanika"

Kierownik Katedry

Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów "Mechanika"

Pracownicy

Sekretariat KatedryLaboratorium Konstrukcji Budowlanych

Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Pracownik naukowo-dydaktycznyBiuro Obsługi Programów UnijnychSekretariat

Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

Stanowisko ds. rozwoju kadry naukowej, prac statutowych i zleconych

Stanowisko ds. ekonomicznych

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

Stanowisko ds. dydaktycznych

Informatyk