Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Roads and Bridges

http://www.roadsandbridges.po.opole.pl


Studenckie Koło Naukowe "Roads and Bridges" przy Katedrze Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej rozpoczęło swoją działalność w marcu 2001 roku. Jego opiekunem jest dr inż. Wojciech KOZŁOWSKI. Członkami Koła Naukowego są studenci Wydziału Budownictwa, głównie specjalności Inżynieria Drogowo-Mostowa, chcący wzbogacić swoją wiedzę i poszerzać zainteresowania w zakresie obiektów mostowych i dróg, a także technologii stosowanych w tej dziedzinie. Celem działalności Koła jest m.in. poznanie nowoczesnych metod analiz, badań i budowy tych konstrukcji (łącznie z materiałami wdrażanymi przy ich realizacji), a także sposobów ich wzmacniania i modernizacji.

Obszar działalności studenckiego Koła Naukowego Roads and Bridges obejmuje: