Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Rok 2019


2019-09-30
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Tatary

2019-07-11
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Tatary

2019-07-03
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Daniela Przywara

2019-06-26
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Czabaka

2019-06-13
Architektura w plenerze, Muzeum Wsi Opolskiej

2019-06-12
Seminarium Wydziałowe "Con­stra­ints on long-term se­ismic ha­zard in­for­ma­tion from vul­ne­ra­ble sta­lag­mi­tes", Dr Gri­bo­vsz­ki Ka­ta­lin

2019-06-12
Umowa o współpracy pomiędzy UMWO a WBiA

2019-05-31
Zebranie Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

2019-05-08
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aliny Kalety

2019-03-27
Wernisaż prac studenckich „Mój Pierwszy Projekt”, Galerii „Błędne Koło”