Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


Zespół "Konstrukcje"

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

Pracownicy

Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Konstrukcje”Tematyka prac naukowo-badawczych:

Pracownicy uczestniczą w pracach następujących instytucji naukowych i zawodowych: Zarząd Główny PTMTiS (prof. dr inż. Roman Jankowiak), Sekcje KILiW PAN. W katedrze przygotowano dwa podreczniki o zasiegu ogólopolskim: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych (wyd. I TiT Opole, 1992, wyd. II Arkady Warszawa, 1998) oraz Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów (wyd. TiT Opole, 1997).

Zespół oferuje usługi z zakresu:

Zespół "Konstrukcje" współpracuje z Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Projektstalkonstrukcja im. W. M. Szymanowskiego S.A. z Kijowa, Ukraina.

Prof. dr inż. Roman Jankowiak jest dwukrotnym laureatem Nagrody Panstwowej II stopnia (1984, 1986). Emerytowany dr inż. Reinhold Kałuża jest laureatem nagrody prof. Bryły.