Wersja do wydruku Wersja do wydruku 


  Zobacz starsze wiadomości

 Platforma e-learningowa WBIA

  wtorek, 2020-03-31 00:25:12Zapraszamy wszystkich Studentów do zalogowania się
na platformie e-learningowej Wydziału Budownictwa i Architektury
i kontynuowania nauki w formie zdalnej:

https://elearning.wbia.po.edu.pl

 COS/BCOS: Zamknięte od 13 marca do odwołania

  środa, 2020-03-18 22:11:55


W ramach działań prewencyjnych związanych z zagrożeniem zdrowia publicznego, spowodowanym koronawirusem SARS-Co V-2 uprzejmie informujemy, że Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Centrum Obsługi Studenta zostały zamknięte dla studentów od 13 marca do odwołania.

Ponadto informujemy, że w okresie tym kontakt odbywa się tylko drogą e-mailową, swoje prośby, pytania proszę kierować na adresy:

cos@po.edu.pl – w przypadku spraw związanych z tokiem studiów,
stypendia@po.edu.pl – w przypadku spraw stypendialnych.

Na Wasze pytania, prośby, będziemy się starać odpowiadać na bieżąco.

Więcej informacji na stronie Centrum Obsługi Studenta:
https://cos.po.edu.pl/index.php/aktualnosci-cos/6899-cos-bcos-zamkniete-od-13-marca-do-odwolania

Za utrudnienia przepraszamy
Centrum Obsługi Studenta


 Stypendia Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola

  poniedziałek, 2020-03-16 12:04:22


Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o Stypendium Doktoranckie Prezydenta Miasta Opola wypłacane w roku akademickim 2019/2020.

WNIOSKI należy wysłać WYŁĄCZNIE pocztą, listem zwykłym (nie poleconym, aby uniknąć Państwa wizyt w placówkach pocztowych).

Termin: do dnia 24 marca 2020 roku - decydować będzie data stempla pocztowego na przesyłce.

Osoby, które z powodów sytuacji epidemiologicznej napotkają kłopoty w wysłaniu przesyłki proszone są o wysłanie wiadomości na adres marcin.dudek@um.opole.pl - otrzymają indywidualnie ustalony termin. Dla uniknięcia Państwa podróży do Uczelni NIE SĄ WYMAGANE w momencie wysyłki załączniki wniosku zaświadczenia uczelni:
- potwierdzające posiadanie przez kandydata statusu doktoranta
- potwierdzające, że kandydat nie jest zwolniony z obowiązku uczestnictwa w zajęciach

Załączniki te zostaną one dołączone w terminie późniejszym - wyłącznie od kandydatów wskazanych do otrzymania stypendium.
Pracownik odpowiedzialny za nabór wniosków: Marcin Dudek - tel komórkowy 785 120 600

Więcej informacji: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/stypendia-doktoranckie-prezydenta-miasta-opola


 Zawieszenie wszystkich zaplanowanych obron prac dyplomowych

  piątek, 2020-03-13 22:03:06


Uwaga!!!

Decyzją Rektora zawieszamy
wszystkie zaplanowane obrony prac dyplomowych2020-02-24
Budimex

2020-01-30
Konkurs dla młodych naukowców

2020-01-27
Seminarium Wydziałowe, 20.11.2019 r., 10:00

2020-01-17
Otwarcie nowego bufetu!

2020-01-10
Konkurs dla Młodych Architektów i Inżynierów

2020-01-10
Konkurs Architektury Ceglanej

2020-01-03
Seminarium i szkolenie, 08.01.2020 r. o godz. 10.00

2019-12-23
Życzenia Świąteczne

2019-12-10
Spotkanie Świąteczne

2019-12-10
Uniwersytet Śląski - międzynarodowa konferencja o prawie autorskim w nauce

2019-12-09
Otwarte zebranie Komisji Inżynierii Budowlanej O/PAN w Katowicach

2019-11-19
O placach rynkowych Opolszczyzny

2019-11-14
Seminarium Wydziałowe, 20.11.2019 r., 10:00

2019-11-04
Seminarium Wydziałowe, 06.11.2019 r., 10:00

2019-11-04
Konkurs rysunkowy 'Opolski Bauhaus'


  Zobacz starsze wiadomości