Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl

Dziekan:

Prodziekani:

Przewodniczący rad naukowych dyscyplin:

Sekretariat