Studia podyplomowe (niestacjonarne)
Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (2 semestry)


Budownictwo w energetyce (2 semestry)