Studia doktoranckie
Regulaminy dotyczące studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej:
[ ]
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2018 r.
[ ]
Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od 1 października 2014 r.
Dodatkowe informacje:
[ ]
Samorząd doktorantów
[ ]
Stypendium doktoranckie
[ ]
Stypendium projakościowe
[ ]
Stypendium Rektora dla doktorantów
[ ]
Pomoc materialna
[ ]
Plany zajęć
[ ]
Konsultacje
Plany studiów:
[ ]
Plan stacjonarnych studiów doktoranckich na WBIA w dyscyplinie BUDOWNICTWO SD IV rok 2021-2022
[ , ]
Sprawozdanie doktoranta

Kontakt:
Pokój K-8c
ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554