Seminaria naukowe adiunktów/doktorów


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na seminaria adiunktów/doktorów
które odbywają się w każdą środę o godz. 09:15
w sali nr K-110 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48

Prowadzący:
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, profesor uczelni
Cel Seminarium:
  • Przedstawianie przez adiunktów/doktorów stanu badań w świecie w obszarze planowanej rozprawy habilitacyjnej.
  • Aktywizacja pracy naukowej osób które osiągnęły stopień naukowy doktora.
  • Promowanie publikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
  • Referujący wypełniają specjalny formularz aktywności naukowej ().Rok 2021


2021-06-09
Zastosowanie transformaty falkowej w SHM – przegląd literatury
mgr inż. Marek NALEPKA

2021-05-26
CFD thermal analysis of a three-layer chimney used in residential buildings.
dr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

2021-05-19
Zastosowanie transformaty falkowej w SHM – przegląd literatury
mgr inż. Marek NALEPKA

2021-05-12
Zastosowanie transformaty falkowej w SHM – przegląd literatury
mgr inż. Marek NALEPKA

2021-05-05
Prezentacja możliwości badawczych systemu ARAMIS wraz ze wstępnymi wynikami badań
dr inż. Mariusz CZABAK

2021-04-28
Model i badania eksperymentalne transportu wilgoci w drewnie uwzględniający dyfuzję i towarzyszącą jej adsorpcję pary wodnej przez szkielet materiału” („Modeling and experimental study of moisture transport in wood, taking into account diffusion and the accompanying adsorption of water vapour through cell walls”)
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2021-04-21
MONITORING T/C I T/S ODCHYLEŃ CZASOWYCH I KOSZTOWYCH HARMONOGRAMU PRZY UŻYCIU PROSTYCH WSKAŹNIKÓW METODY WARTOŚCI UZYSKANEJ" (Monitoring T/C and T/S of time and cost variances of schedule using simple earned value method indicators) - publikacja w czasopiśmie Applied Sciences.
dr inż. Daniel PRZYWARA

2021-04-14
Funkcje śródmiejskiej przestrzeni publicznej we współczesnym mieście – przegląd literatury
dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI

2021-04-07
Sekularyzacja w Europie. Adaptacje zabytkowych obiektów sakralnych do nowych funkcji – problematyka zagadnienia, literatura
dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK

2021-03-24
Nowe formy zamieszkania - mikro-przestrzenie mieszkalne. Przegląd literatury
dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK

2021-03-17
Przegląd artykułów w czasopiśmie Journal of Building Engineering związanych z analizą postępującej katastrofy ze względu na zniszczenie słupów
dr hab. inż. Seweryn KOKOT, profesor uczelni

2021-03-10
Sekularyzacja w Europie. Adaptacje zabytkowych obiektów sakralnych do nowych funkcji – problematyka zagadnienia, literatura
dr inż. arch. Barbara PIERŚCIONEK

2021-03-03
VEGETABLE AND GARDENING TOWER OF OTHMAR RUTHNER IN THE VOIVODSHIP PARK OF CULTURE AND RECREATION IN CHORZÓW - THE FIRST EXAMPLE OF VERTICAL FARMING IN POLAND. METODOLOGIA, CEL I ZAKRES PRACY
dr inż. arch. Justyna KLESZCZ

2021-02-24
Funkcje śródmiejskiej przestrzeni publicznej we współczesnym mieście – przegląd literatury
dr inż. arch. Marcin GAŁKOWSKI

2021-01-27
Architektura zrównoważona – przegląd artykułów oraz własne doświadczenia
mgr inż. arch. Radosław WANAGO

2021-01-20
The layers of history: New architecture interventions in castle ruins. Proces publikacyjny
mgr inż. arch. Iwona WILCZEK

2021-01-13
Zastosowanie metod analizy wielokryterialnej (MCDA) w zagadnieniach budowlanych. Przegląd wybranych pozycji literaturowych
dr inż. Dariusz FABIANOWSKI