Seminaria Katedralne (KFM)


Seminaria wydziałowe Seminara naukowe adiunktów/doktorów
Seminaria katedralne (KFM) Seminaria katedralne (KBIA) Seminaria katedralne (KMKBII)


Uprzejmie zapraszamy na szkolenia,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 10:00
w sali K-108 na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48Rok 2021


2021-06-15
Spotkanie podsumowujące (KFM)
Katedra Fizyki Materiałów

2021-06-08
Zakres zastosowania modeli do określania efektywnego przewodnictwa cieplnego – podsumowanie
dr Daniel FRĄCZEK

2021-06-01
Wyniki z badań ultradźwiękowych belki UHPC
dr inż. Karolina TATARA

2021-05-25
Wyznaczanie parametrów cieplnych materiałów porowatych – przegląd literatury
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK

2021-05-11
Modyfikacje gazobetonów autoklawizowanych - przegląd literatury
mgr inż. Marcin Zdanowicz

2021-04-27
Badania dwuteowych belek drewnianych przy użyciu optycznego systemu ARAMIS
dr inż. Mariusz CZABAK

2021-04-20
Twierdzenie o wzajemności jako narzędzie do identyfikacji uszkodzeń prętów z pomiarów statycznych
dr hab. inż. Zbigniew PERKOWSKI, profesor uczelni

2021-04-13
Mieszaniny a ośrodki porowate
prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ

2021-03-30
Test szczelności i badania termowizyjne budynku wykonanego w technologii drewnianej Holz 100
mgr inż. Anna Drzymała

2021-03-23
Dobór parametrów cieplnych warstwy akumulacyjnej ściany solarnej
dr hab. inż. Jadwiga ŚWIRSKA-PERKOWSKA, profesor uczelni

2021-03-16
Przepływy jonów w gradientowej termomechanice
prof. dr hab. inż. Jan KUBIK

2021-03-02
Wpływ warunków eksperymentu na wynik pomiaru adsorpcyjności materiału
dr hab. inż. Andrzej MARYNOWICZ, profesor uczelni

2021-02-23
Spotkanie organizacyjne (KFM)

2021-01-26
Spotkanie podsumowujące (KFM)
-

2021-01-12
Analityczny model transportu wilgoci w drewnie
dr inż. Andrzej KUCHARCZYK