Strony pracownicze

Następujący pracownicy udostępniają informacje na swoich stronach1.dr hab. inż. Wojciech ANIGACZ, profesor uczelni http://w.anigacz.po.opole.pl
2.dr inż. Piotr BOŃKOWSKI http://p.bonkowski.po.opole.pl
3.dr Volodymyr BOYCHUK http://v.boychuk.po.opole.pl
4.dr inż. Mariusz CZABAK http://m.czabak.po.opole.pl
5.mgr inż. Karolina JURASZ-DROZDOWSKA http://kardro21.wix.com/studenci
6.dr hab. inż. Seweryn KOKOT, profesor uczelni http://www.s.kokot.po.opole.pl
7.prof. dr hab. inż. Jan KUBIK http://j.kubik.po.opole.pl
8. Artur ŁOŻYŃSKI http://www.kmb.po.opole.pl
9.mgr inż. Marek NALEPKA http://m.nalepka.po.opole.pl/
10.mgr inż. Monika NAPIERAJ http://monikanapieraj.wix.com/myweb
11.mgr inż. Joanna NOWACKA http://www.j.nowacka.po.opole.pl
12.dr inż. Daniel PRZYWARA https://d.przywara.po.opole.pl
13.dr inż. Karolina TATARA https://ktatarapo.wixsite.com/student
14.dr inż. arch. Luca TRABATTONI, profesor uczelni http://www.ar-co.org
15.prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY http://z.zembaty.po.opole.pl