Informacje dla studentów studiów niestacjonarnychInformacje o płatnościach

Centrum Obsługi Studenta
Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.pl


Terminy zjazdów w roku akademickim 2020/2021
Terminy zjazdow 2019-2020


Plany zajęć w semestrze zimowym 2020/2021

Plany zajęć
Plany Zajęć
https://wbia.po.opole.pl/?acc=planyzajec