Informacje dla studentów studiów niestacjonarnychInformacje o płatnościach

Centrum Obsługi Studenta
Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.plOrganizacja roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2021/2022
Załącznik do zarządzenia nr 46Plany zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Plany zajęć
Plany Zajęć
https://wbia.po.opole.pl/?acc=planyzajec