Informacje dla studentów studiów stacjonarnychInformacje o płatnościach

Centrum Obsługi Studenta
(Terminy, opłaty i inne wymogi dotyczące egzaminu dyplomowego)
http://cos.po.opole.plOrganizacja roku akademickiego 2021/2022

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2021/2022Wniesienie opłaty jest warunkiem rejestracji na kolejny semestr studiów.
  Numer konta bankowego:
  Politechnika Opolska
  Wydział Budownictwa
  PEKAO S.A. I O/Opole
  80124016331111000026512646


Plany zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Plany zajęć
Plany Zajęć
https://wbia.po.opole.pl/?acc=planyzajec