Opiekunowie lat pierwszych w roku akademickim 2021/2022Opiekun studentów I roku kierunku Budownictwo

Opiekun studentów I roku kierunku Architektura