Opiekunowie lat pierwszych w roku akademickim 2020/2021Opiekun studentów I roku kierunku Budownictwo

Opiekun studentów I roku kierunku Architektura