Kierunki studiów, poziomy i formy kształceniaKierunek Architektura


Studia pierwszego stopnia - kształcenie kierunkowe (bez podziału na specjalności):

 • stacjonarne - 7 semestrów

Kierunek Budownictwo

Studia pierwszego stopnia - kształcenie kierunkowe (bez podziału na specjalności):

 • stacjonarne - 7 semestrów
 • niestacjonarne - 7 semestrów

Studia drugiego stopnia - kształcenie z podziałem na specjalności:

 • stacjonarne - 3 semestry
  specjalności:
  • energooszczędne materiały i obiekty budowlane EMOB
  • inżynieria mostowo-drogowa IMD
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie KBI
  • budownictwo podziemne i geotechnika BPG
  • inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych IMKB
 • niestacjonarne - 3 semestry
  specjalności:
  • inżynieria mostowo-drogowa IMD
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie KBI
  • budownictwo drogowe BD

Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) - kształcenie indywidualne pod kierunkiem opiekuna naukowego

 • stacjonarne - 8 semestrów