Zasadnicze przedmioty na studiachKierunek Architektura

Przedmioty podstawowe, m. in.:
 • Matematyka
 • Geometria wykreślna
 • Fizyka budowli
 • Mechanika budowli

Przedmioty kierunkowe, m. in.:
 • Projektowanie architektoniczne
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Historia architektury i urbanistyki
 • Techniki plastyczne
 • Budownictwo ogólne z materiałoznawstwem
 • Konstrukcje budowlane
 • Prawo budowlane
 • Instalacje budowlane

Kierunek Budownictwo

Przedmioty podstawowe, m. in.:
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia materiałów budowlanych
 • Geologia
 • Geometria wykreślna
 • Rysunek techniczny
 • Geodezja
 • Mechanika ogólna
 • Podstawy informatyki

Przedmioty kierunkowe, m. in.:
 • Materiały budowlane
 • Hydraulika i hydrologia
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje budowlane
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Metody komputerowe
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Budowle przemysłowe
 • Technologia i organizacja budowy
 • Budownictwo komunikacyjne