Studia za granicą


Program Erasmus

Umożliwia studentom wyjazdy na studia w krajach Unii Europejskiej, na okres jednego lub dwóch semestrów w uczelniach partnerskich, a nauczycielom akademickim - wyjazdy na krótkoterminowe pobyty związane z prowadzeniem wykładów.

Zaliczanie semestru studiów w tym programie odbywa się na podstawie systemu punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System).

Program Leonardo da Vinci

Umożliwia studentom wyjazdy na praktyki (staże) zagraniczne, na okres od trzech do dwunastu miesięcy.