IPS


Pliki do pobrania:
Zasady studiowania według indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPS)
Arkusz IPS - wzór
Wymagane dokumenty:
  • Podanie do dziekana (wg ogólnego wzoru) o przyznanie indywidualnego planu studiów i programu nauczania (IPS) - najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem semestru;
  • Arkusz IPS - propozycja indywidualnego planu studiów i programu nauczania;

Uwaga:
Arkusz IPS należy przedkładać wyłącznie w formie wydruku komputerowego.