PROGRAM 'ROZWÓJ DYSCYPLIN NAUKOWYCH'


Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY ogłasza program skierowany do pracowników Wydziału, którzy prowadzą działalność naukową spośród dyscyplin niepodlegających ewaluacji na Wydziale Budownictwa i Architektury.

Termin składania wniosków upływa 20 listopada 2019 r. Dokumentację konkursową proszę składać w sekretariacie Dziekana. Kwota przeznaczona na realizację programu wynosi w tym roku 3 800,00 zł.

Pliki do pobrania:
REGULAMIN PROGRAMU ROZWÓJ DYSCYPLIN NAUKOWYCH
Wniosek o finansowanie Rozwój Dyscyplin Naukowych WBiA