Konkurs dla młodych naukowców


Przewodniczący rady naukowej dyscypliny inżynieria lądowa i transport dr hab. inż. Damian Bęben informuje, że ogłoszony w dniu 12.03.2021 r. konkurs dla młodych pracowników i doktorantów finansowany ze środków przeznaczonych na działalność dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport zostaje unieważniony.