Praktyki studenckieOpiekunem praktyk, na kierunku BUDOWNICTWO, w roku 2020/2021 jest:

Opiekunem praktyk, na kierunku ARCHITEKTURA, w roku 2020/2021 jest:

Do pobrania:
Regulamin praktyk WBiA
Zał. 1 Porozumienie WBiA
Zał. 2 Ramowy program praktyki WBiA
Zał. 3 Dziennik praktyki studenckiej
Zał. 4 Szczegółowe informacje na temat praktyk
Zał. 5a Karta dodatkowych informacji do suplementu pl
Zał. 5b Karta dodatkowych informacji do suplementu eng