Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury


Katedra Architektury i Urbanistyki

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Specjalista ds. naukowo-technicznych

  Sekretariat Katedry  Katedra Fizyki Materiałów
  Zespół Fizyki Budowli

   Kierownik Katedry

   Pracownicy

   Kierownik zespołu "Fizyka Budowli"

   Osoby współpracujące z Katedrą   Katedra Fizyki Materiałów
   Zespół Mechaniki Materiałów

    Pracownicy

    Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"    Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych

     Kierownik Katedry

     Zespół mostów i dróg

     Zespół geotechniki i geodezji

     Zespół procesów budowlanych, organizacji w budownictwie i ochrony środowiska

     Doktoranci

     Sekretariat Katedry     Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

      Kierownik Katedry

      Pracownicy

      Sekretariat Katedry      Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
      Zespół "Konstrukcje"

       Pracownicy

       Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Konstrukcje”       Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
       Zespół "Mechanika"

        Kierownik Katedry

        Pracownicy

        Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Mechanika”        Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

         Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

         Pracownik naukowo-dydaktyczny         Biuro Obsługi Programów Unijnych          Sekretariat

           Sekretariat Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

           Stanowisko ds. rozwoju kadry naukowej, prac statutowych i zleconych

           Stanowisko ds. obsługi administracyjnej dyscyplin naukowych

           Stanowisko ds. ekonomicznych

           Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych

           Informatyk