Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury

UWAGA

Najnowsze informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i nadania tytułu profesora, dostępne są na stronie http://bobn.po.edu.pl


Data zakończenia postępowania / Imię i nazwisko

30.09.2019 r.

Mgr inż. Marcin TATARA

Postępowanie zakończone


11.07.2019 r.

Mgr inż. Karolina TATARA

Postępowanie zakończone


26.06.2019 r.

Mgr inż. Mariusz CZABAK

Postępowanie zakończone


03.07.2019 r.

Mgr inż. Daniel PRZYWARA

Postępowanie zakończone


08.05.2019 r.

Mgr inż. Alina KALETA

Postępowanie zakończone


12.07.2018 r.

Mgr inż. Piotr BOŃKOWSKI

Postępowanie zakończone


11.10.2017 r.

Mgr inż. Krzysztof DROŻDŻOL

Postępowanie zakończone


26.05.2014 r.

Mgr inż. Lesław KWIATKOWSKI

Postępowanie zakończone
Postępowania doktorskie według starej ustawy

Data / Imię i nazwisko / Tytuł rozprawy doktorskiej

17.06.2015 r.
Nośność krępych osiowo ściskanych słupów stalowo-betonowych w postaci kwadratowych rur wypełnionych betonem zwykłym
Mariusz KUPINA

28.05.2014 r.
Monitorowanie budowlanych cykli realizacyjnych instalacji przemysłowych weryfikowane hybrydowymi technikami pomiarowymi
Lesław Jerzy KWIATKOWSKI

30.10.2013 r.
Analiza stateczności belek ze zbieżnymi przekrojami poprzecznymi
Juliusz KUŚ

14.12.2012 r.
Zagadnienie własne konstrukcji prętowych o losowo zmiennych rozkładach sztywności
Bartosz RÓŻYCKI

06.07.2012 r.
Wpływ dodatków mineralnych w cemencie na kształtowanie właściwości betonów samozagęszczalnych do robót podwodnych
Bartłomiej SKALIŃSKI

06.07.2012 r.
Wielokryterialna ocena harmonogramu w budownictwie
Tomasz WOJTKIEWICZ

08.07.2010 r.
Modelowanie właściwości kompozytów ceramicznych z iłów modyfikowanych dodatkami mineralnymi aktywnymi w wysokich temperaturach oraz materiałami organicznymi
Paweł LEWOWICKI

08.12.2010 r.
Reologiczne właściwości drewna budowlanego
Kamil PAWLIK

08.07.2010 r.
Sprężysto plastyczna analiza stateczności skarpy z zastosowaniem przyrostowego zwiększania obciążenia
Elżbieta KOKCIŃSKA-PAKIET

20.04.2010 r.
Przepływy roztworów soli w ścianach zabytkowych budowli
Andrzej KUCHARCZYK