Postępowania awansowe

na Wydziale Budownictwa i Architektury

UWAGA

Najnowsze informacje o postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i nadania tytułu profesora, dostępne są na stronie http://bobn.po.edu.pl