Plany zajęć

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć, również z ich brakiem, należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na Wydziale (plan.wb@po.opole.pl).

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych
Harmonogram organizacji roku akademickiego 2019/2020

Legenda:

K-nr
ul. Katowicka 48 (budynek główny)
KS-nr
ul. Katowicka 48 (nowe skrzydło dydaktyczne)
Klb-nr
ul. Katowicka 48 (pomieszczenie w Hali laboratoryjnej)
Hala
ul. Katowicka 48 (Hala laboratoryjna)
Oz-nr
ul. Ozimska 75a
E-nr
ul. Mikołajczyka 5
K-SG
ul. Katowicka 48 (sala wykładowa na parterze)
K-Aula
ul. Katowicka 48 (sala wykładowa na I piętrze)