Plany zajęć

Wszystkie pytania i uwagi związane z planami zajęć, również z ich brakiem, należy kierować do osób odpowiedzialnych za układanie planów na Wydziale (plan.wb@po.opole.pl).

Harmonogram organizacji roku akademickiego 2021/2022
Załącznik do zarządzenia nr 46

Grupy

1 rok, sem. 1, architektura - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem. 2, architektura - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem. 2, budownictwo - budownictwo drogowe, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem. 2, kosztorysowanie, podyplomowe
1 rok, sem.1, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.1, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.1, budownictwo, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.1, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.1, budownictwo, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.2, budownictwo - inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, budownictwo - inżynieria mostowo-drogowa, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, budownictwo - konstrukcje budowlane i inżynierskie, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, budownictwo - konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, budownictwo - przedmioty wspólne, nst. II-go stopnia (mgr)
1 rok, sem.2, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.2, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
1 rok, sem.2, budownictwo, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 3 architektura - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem. 3, budownictwo - budownictwo drogowe, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
2 rok, sem.3, budownictwo - inżynieria materiałów konstrukcyjno-budowlanych, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo - inżynieria mostowo-drogowa, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo - inżynieria mostowo-drogowa, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo - konstrukcje budowlane i inżynierskie, nst. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo - konstrukcje budowlane i inżynierskie, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo - przedmioty wspólne, st. II-go stopnia (mgr)
2 rok, sem.3, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
2 rok, sem.3, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
2 rok, sem.4, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
2 rok, sem.4, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
2 rok, sem.4, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.5, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.5, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.5, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.6, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.6, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
3 rok, sem.6, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
4 rok, sem.7, architektura, st. I-go stopnia (inż.)
4 rok, sem.7, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
4 rok, sem.7, budownictwo, st. I-go stopnia (inż.)
4 rok, sem.8, budownictwo, nst. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty Erasmus WBiA

Legenda:

K-nr
ul. Katowicka 48 (budynek główny)
KS-nr
ul. Katowicka 48 (nowe skrzydło dydaktyczne)
Klb-nr
ul. Katowicka 48 (pomieszczenie w Hali laboratoryjnej)
Hala
ul. Katowicka 48 (Hala laboratoryjna)
Oz-nr
ul. Ozimska 75a
E-nr
ul. Mikołajczyka 5
K-SG
ul. Katowicka 48 (sala wykładowa na parterze)
K-Aula
ul. Katowicka 48 (sala wykładowa na I piętrze)