Aktualności   Archiwum

Odszedł od nas Pan Profesor Ján Bujňák

  środa, 2021-10-13 13:02:12


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 07.10.2021 r., w wieku 71 lat odszedł od nas Pan Profesor Ján Bujňák.

Prof. Ján Bujňák urodził się 23 sierpnia 1950 roku w Bijacovcach na Słowacji. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Transportu i Komunikacji w Żylinie (Słowacja) w 1973 r. Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1974. W 1998 r., jako pracownik Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mostów na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu w Żylinie, został mianowany profesorem teorii i konstrukcji budownictwa lądowego. W latach 1994-1999 był Prodziekanem ds. nauki, badań i stosunków z zagranicą tego Wydziału, od 1999 r. był Dziekanem, a w latach 2002-2010 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Żylińskiego.

Od lat 90-tych był związany naukowo z Wydziałem Budownictwa (obecnie Wydziałem Budownictwa i Architektury) naszej Uczelni (m.in. poprzez programy CEEPUS i NAWA, aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Inżynierii Budowlanej przy katowickim Oddziale PAN i w ramach opolskich konferencji ECCE). Od kilkunastu lat był także pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Politechnice Opolskiej. Opublikował wspólnie z naszymi pracownikami wiele artykułów naukowych i referatów konferencyjnych, które, co istotne, powstawały m.in. dzięki zaawansowany badaniom laboratoryjnym, prowadzonym we współpracy z placówką w Żylinie.

Jako badacz i praktyk specjalizował się w problematyce związanej z mostami, konstrukcjami metalowymi i zespolonymi. Uczył przede wszystkim takich przedmiotów jak: konstrukcje metalowe, mosty metalowe, konserwacja i rekonstrukcja mostów.

Należy podkreślić, że Pan Profesor Ján Bujňák był człowiekiem wszechstronnym. Zapamiętamy Go jako wybitnego naukowca, profesora, konstruktora i inżyniera, nauczyciela, świetnego organizatora, Rektora Uniwersytetu, członka prezydium Komisji Inżynierii Budowlanej, ale przede wszystkim jako wielkiego przyjaciela i orędownika współpracy słowacko-czesko-polskiej.

Pogrzeb Pana Profesora odbył się 11 października 2021 r. w Żylinie.

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Architektury pragną jeszcze raz symbolicznie podziękować Panu Profesorowi za jego działalność na rzecz naszego środowiska i składają wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Przyjaciół i Najbliższych.


Zbigniew Perkowski


  Aktualności   Archiwum