Aktualności   Archiwum

Kolejny sukces naukowca z WBiA

  czwartek, 2021-09-30 21:17:30


Po otrzymaniu prestiżowego stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, pracownik Wydziału Budownictwa i Architektury dr inż. Tomasz Maleska kolejny raz zdobył uznanie swoich osiągnięć naukowych. Złożony przez niego wniosek grantowy w konkursie MINIATURA 5 organizowany przez Narodowe Centrum Nauki, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego, otrzymał finansowanie na przeprowadzenie swoich badań naukowych.

Głównym celem planowanych badań dra inż. Tomasza Maleski jest ocena zachowania się przepustów z blach falistych, w których naziom zostanie wzmocniony georusztem w celu zmniejszenia oddziaływań obciążeń zewnętrznych. Planowanym efektem tych badań będzie uzyskanie większej nośności takiej konstrukcji mostowej i jej bezpieczna eksploatacja. Projekt ma duże znaczenie innowacyjne z powodu analizy wielowarstwowej quasi-kompozytowej konstrukcji mostowej (stalowa powłoka + grunt + georuszt). W odróżnieniu od dotychczasowych badań testom w laboratorium WBiA zostanie poddany przepust z blach falistych o rzeczywistych wymiarach z georusztem. Badania zostaną przeprowadzone w specjalnie do tego zaprojektowanej i skonstruowanej skrzyni badawczej.

Należy dodać, że podstawowym celem konkursu MINIATURA 5 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie Miniatura można było uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.


  Aktualności   Archiwum