Aktualności   Archiwum

Wyjątkowy dublet naszych naukowców!

  piątek, 2021-06-25 13:06:10


Z przyjemnością informujemy, że dwóch naszych naukowców z Wydziału Budownictwa i Architektury – dr inż. Piotr BOŃKOWSKI i dr inż. Tomasz MALESKA otrzymało prestiżowe stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego.

Stypendium to jest przyznawane młodym naukowcom posiadającymi szczególne osiągnięcia naukowe, takie jak autorstwo publikacji naukowych, przyznane patenty, otrzymane granty, czy utrzymywana współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi. W ramach stypendium można było otrzymać 5 390 zł miesięcznie na maksymalny okres 3 lat. W tegorocznej edycji o stypendium ubiegało się 1897 osób. Stypendium otrzymało 217 naukowców, w tym 52 doktorantów.

Dr inż. Piotr Bońkowski prowadzi badania z zakresu wpływu wstrząsów górniczych i trzęsień ziemi na konstrukcje budowlane oraz monitorowania stanu konstrukcji (Structural Health Monitoring). Jego aktualne prace dotyczą wykorzystania czujników prędkości rotacji do identyfikacji modalnej i poszukiwania uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych. Jego rozprawa doktorska, Rotational effects for slender building structures under seismic excitations, została napisana pod opieką prof. dr hab. inż. Zbigniewa Zembatego i dra inż. Macieja Mincha. Prywatnie interesuje się m.in. żeglarstwem i turystyką. Więcej o nim można poczytać w naszych poprzednich publikacjach: Dr inż. Piotr Bońkowski w radzie recenzentow czasopisma Energies, Beton na podsluchu, Ciekawy eksperyment z gladiatorem, Nowi doktorzy na Uczelni.

Dr inż. Tomasz Maleska prowadzi badania dotyczące analizy mostów gruntowo-stalowych poddanych wpływom różnych obciążeń (statycznym i dynamicznym). W pracy naukowej zajmuje się m.in. wpływem wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe, czego efektem była jego rozprawa doktorska pt. Wpływ wstrząsów sejsmicznych na mosty gruntowo-stalowe. Została ona napisana pod opieką dr hab. inż. Damiana Bębna, profesora uczelni i wyżej wspomnianego dra inż. Piotra Bońkowskiego(!). Ponadto prowadzi on również badania w obszarze elementów odciążających konstrukcji gruntowo-stalowe. Prywatnie interesuje się turystyką i mechaniką.

Serdecznie gratulujemy Obu stypendystom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Prof. dr hab. inż. Zbigniew ZEMBATY, Dziekan WBiA
Dr hab. inż. Damian BĘBEN, Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT


  Aktualności   Archiwum