Aktualności   Archiwum

31.03.2021 r. | Wpływ składu betonu na moduł sprężystości

  piątek, 2021-03-26 10:20:02


Szanowni Państwo, W związku sytuacją epidemiczną i zaleceniami JM Rektora seminaria wydziałowe w dalszym ciągu odbywają...

Opublikowany przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Piątek, 26 marca 2021

  Aktualności   Archiwum