Aktualności   Archiwum

Zmarł Prof. dr hab. inż. Paweł Śniady

  wtorek, 2021-03-09 15:22:09


Środowisko naukowo-dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej ze smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci w dniu 3 marca 2021 profesora Pawła Śniadego z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Profesor Paweł Śniady był wybitnym polskim badaczem w obszarze zastosowań metod stochastycznych w Inżynierii Lądowej, autorem dziesiątków artykułów naukowych w w najbardziej renomowanych światowych czasopismach naukowych. Jednocześnie był wielkim przyjacielem naszego Wydziału.

Informację o śmierci profesora Pawła Śniadego podał Wydział Kształtowania Środowiska i Inżynierii Geodezyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: http://www.aqua.up.wroc.pl

Dziekan WBiA, Zbigniew ZEMBATY,
Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT Politechniki Opolskiej, Damian BĘBEN


  Aktualności   Archiwum