Aktualności   Archiwum

Wyróżnienie dla naszego studenta na VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

  środa, 2021-01-13 15:28:00


Z przyjemnością informujemy, że student Marek Świtała z Wydziału Budownictwa i Architektury, członek Studenckiego Koła Naukowego DEWIATOR działającego przy Katedrze Fizyki Materiałów WBiA PO, uzyskał wyróżnienie w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, prezentując w sekcji tematycznej architektury i budownictwa pracę p.t. Badanie podciągania kapilarnego betonu o zróżnicowanym uziarnieniu kruszywa i zawartości cementu. Sesja zorganizowana została po raz szósty przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zaś nasze koło naukowe mogło się zaprezentować wśród 118 zgłoszonych kół z całego kraju, reprezentujących 35 uczelni.

Wyróżniona praca (spośród 28 zgłoszonych w ww. sekcji) dotyczyła wyników badań laboratoryjnych współczynników absorpcji wody pięciu rodzajów betonów o zróżnicowanym stosie okruchowym kruszywa i zawartości cementu. Otrzymane wyniki mają duże znaczenie praktyczne, co zostało potwierdzone uzyskanym wyróżnieniem. Gratulujemy studentowi i opiekunom koła (prof. Z. Perkowskiemu i prof. A. Marynowiczowi), a także Pani dr inż. Anecie Matuszek-Chmurowskiej za nieocenioną pomoc i wsparcie w przygotowaniu badań, życząc jednocześnie autorowi dalszych sukcesów naukowych.


  Aktualności   Archiwum