Aktualności   Archiwum

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej z WBiA uzyskał tytuł profesora

  poniedziałek, 2020-12-07 09:11:12


W dniu 28 września 2020 roku Prezydent RP nadał prof. dr hab. inż. Andrzejowi Kołodziejowi tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Prof. A. Kołodziej pracę naukową rozpoczął w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach (IICh PAN), gdzie w latach 1983–1989 zajmował się hydrodynamiką trójfazowych reaktorów katalitycznych stosowanych w przemyśle petrochemicznym. W 1989 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Prowadził także badania związane z oszczędnością energii w szklarniach ogrodniczych. Na początku lat 90. badał kolektory słoneczne oraz wypełnienia kolumn absorpcyjnych i rektyfikacyjnych. Pod koniec lat 90. brał udział w obszernych badaniach procesu destylacji katalitycznej w ramach projektu Reactive Packings sieci naukowej INCREASE, projektu INTINT (5 Program Ramowy UE) oraz grantu KBN, trwały one do roku 2005 we współpracy z wieloma instytucjami, jak Uniwersytety w Essen i w Dortmundzie (Niemcy), Uniwersytet w Delft (Holandia), Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) w Kędzierzynie-Koźlu.

W latach 2000–2005 prof. A. Kołodziej opracowywał strukturalne wypełnienia katalityczne przeznaczone dla silnie egzotermicznych reakcji dopalania katalitycznego (projekt KBN). Od roku 2003 rozpoczął badania strukturalnych reaktorów katalitycznych, stosowanych w procesach ochrony atmosfery takich, jak dopalanie katalityczne lotnych związków organicznych (LZO) i redukcja katalityczna tlenków azotu (deNOx) w ramach projektu KBN, którgo był kierownikiem, współpracując z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem w Bath (Wielka Brytania) i Politechniką Łódzką. Uzyskane wyniki podsumował w pracy habilitacyjnej pt. „Strukturalne wypełnienia krótkokanałowe w reaktorach katalitycznych o intensywnym transporcie masy", obronionej w 2010 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

Po roku 2010 prof. A. Kołodziej kontynuował prace nad strukturalnymi reaktorami katalitycznymi, w tym nad oceną reaktorów za pomocą kryteriów entropowych. W tym okresie kierował trzema projektami badawczymi NCN. Prace dotyczyły pian stałych (metalowych, ceramicznych i węglowych) stosowanych w charakterze strukturalnych nośników katalizatorów.

Od roku 2010 prof. A. Kołodziej pracuje na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (obecnie Wydział Budownictwa i Architektury) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z chemii budowlanej (wykłady i laboratoria) i jest także promotorem prac dyplomowych. Prowadzi wykłady z chemii materiałów budowlanych, inżynierii materiałowej, materiałów energooszczędnych, energii odnawialnej oraz historii nauki i techniki. Dorobek prof. A. Kołodzieja znacząco przyczynił się do uzyskania przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej kategorii A podczas parametryzacji za lata 2009-2012. Od roku 2013 prof. A. Kołodziej jest członkiem zespołu ekspertów NCN w ramach konkursów OPUS i Miniatura (panel ST8). Był promotorem trzech obronionych doktoratów i recenzentem dwóch prac doktorskich. Brał udział w pracach komisji habilitacyjnych.

Prof. A. Kołodziej w swoich badaniach naukowych zajmuję się obecnie problematyką innowacyjnych strukturalnych reaktorów katalitycznych, tzw. reaktorów opływowych (streamlined structures). Modeluje i projektuje reaktory katalityczne do dopalania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego. Planuje także badania wpływu silnych pól elektromagnetycznych na transport ciepła i masy oraz opracowanie teorii entropii systemów ewoluujących. Duży dorobek naukowy prof. A. Kołodzieja ma swoje odzwierciedlenie w parametrach bibliometrycznych według bazy Web of Science Core Collection: 87 publikacji ze współczynnikiem wpływu (IF), Jego prace były cytowane 871, a indeks Hirscha wynosi h = 17.

Prywatnie jest żonaty i ma córkę. Jego pasja to książki historyczne, zwłaszcza związane z historią Polski, a także turystyka górska i majsterkowanie.

Zobacz też na facebooku!

Miło nam jest poinformować, iż w dniu 28 września 2020 roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał prof. dr hab. inż....

Opublikowany przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej Czwartek, 3 grudnia 2020

  Aktualności   Archiwum