Aktualności   Archiwum

Obowiązkowe zapisy na lektoraty z języków obcych

  czwartek, 2019-05-30 16:15:23


Dotyczy studentów stacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających lektorat w semestrze zimowym 2019/2020r.

Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów od tego semestru obowiązują nowe zasady zapisów na lektoraty z języków obcych. §11, pkt. 7.: Zapisy na język obcy w ramach lektoratu odbywają się elektronicznie w systemie USOSweb w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będą odbywać się wymienione zajęcia. Student, który nie dokona wyboru w terminie, zostaje przypisany do grupy przez koordynatora przedmiotu.
Zapisy są dwuetapowe. I etap, który odbywa się w semestrze poprzedzającym semestr, w którym będzie odbywał się lektorat, ma na celu zebranie preferencji studentów, czyli ustalenie na lektorat z jakiego języka student chce uczęszczać.
UWAGA: Wybór dokonany w I etapie zapisów jest ostateczny i obowiązujący w II etapie. Studenci, którzy nie dokonają wyboru na lektorat w tym etapie, zostaną dopisani do języków automatycznie bez uwzględniania preferencji.
W II etapie, który odbywa się w semestrze, w którym będzie odbywał się lektorat, studenci dokonują wyborów już konkretnych grup zajęciowych (dzień, godzina) w ramach wybranego wcześniej języka.
UWAGA: Studenci, którzy nie dokonają zapisu na lektorat w II etapie, zostaną dopisani do grup, w których zostaną wolne miejsca, losowo, bez uwzględniania preferencji.
Oba etapy odbywają się elektronicznie w systemie USOSWeb (sekcja „Kalendarz rejestracji”).


Szczegółowe informacje na temat zapisów w roku akademickim 2019/2020.

STUDIA I STOPNIA - obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem. – WSZYSTKIE KIERUNKI

I etap zapisów: 5-7 czerwca 2019 - do wyboru:
  • Język angielski B2,
  • Język angielski B2+,
  • Język niemiecki B2,
  • Język niemiecki B2+.
II etap zapisów: 25-27 września 2019 - wybór grupy zajęciowych.

STUDIA II STOPNIA:
  • kierunek ARCHITEKTURA (nabór lutowy 2018/19) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
  • Kierunek BUDOWNICTWO (nabór 2018/19) – obecny I rok (1 sem.) – język obcy na I roku 2 sem.,
  • Kierunek EKONOMIA – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.,
  • Kierunek ZARZĄDZANIE – obecny I rok (2 sem.) – język obcy na II roku 3 sem.
I etap zapisów: 5-7 czerwca 2019 – do wyboru:
  • Język angielski B2+
  • Język niemiecki B2+
II etap zapisów: 25-27 września 2019 – wybór grupy zajęciowych.


  Aktualności   Archiwum