Aktualności   Archiwum

Zaproszenie na wystawę

  wtorek, 2019-05-14 12:37:12Wystawa prezentuje wybór fotografii dokumentalnych z bogatego zbioru prac wykonanych przez Zofię Rydet w okresie jej pracy dydaktycznej w ówczesnej Katedrze Architektury Przemysłowej Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wspólnym mianownikiem prac jest ukazanie portretu środowiska akademickiego związanego z kierunkiem architektonicznym.

Kurator wystawy: Magdalena Żmudzinska-Nowak (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej), konsultacje merytoryczne: Zofia Augustyńska-Martyniak, Maria Sokół-Augustyńska (Fundacja im. Zofii Rydet).

Ekspozycji towarzyszyć będzie prezentacja zestawu zdjęć z Opola wykonanych prze Zofię Rydet. Wszystkie prezentowane fotografie są fragmentem archiwum Artystki liczącego około 30 OOO pozycji, w dużej części zachowanego tylko w negatywach. Od 2013 roku Fundacja im. Zofii Rydet pracuje nad ich digitalizacją i stopniowo udostępnia na stronie www.zofiarydet.com.

Zofia Rydet (*1911, Stanisławów- +1997, Gliwice) - Jedna z najwybitniejszych postaci polskiej fotografii, członkini ZPAF, autorka cykli fotograficznych, w których koncentrowała uwagę na człowieku. Jej największym dziełem pozostaje monumentalny cykl Zapis socjologiczny.


  Aktualności   Archiwum