Aktualności   Archiwum

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr inż. Krzysztofa Drożdżola

  czwartek, 2018-12-06 10:27:08


Corocznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego honoruje najlepszych naukowców nagrodami w kategoriach za wybitne osiągnięcia: naukowe, naukowo-techniczne, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, a także za całokształt dorobku. Tegoroczna Gala, odbyła się 3 grudnia 2018 roku w budynku Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Wśród laureatów znalazł się dr inż. Krzysztof Drożdżol z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Dr inż. Krzysztof Drożdżol uhonorowany został nagrodą Ministra za osiągnięcia naukowe – II stopnia. Podstawowym nagrodzonym osiągnięciem dra inż. Krzysztofa Drożdżola są badania opisane w rozprawie doktorskiej pt. „Analiza parametrów technologiczno-użytkowych w wielowarstwowych cienkościennych kominach stalowych”. Praca realizowana była pod opieką dr hab. inż. Wojciecha Anigacza prof. PO i dr hab. inż. Damiana Bębna, prof. PO. Warto zaznaczyć, że laureat nagrody po obronie pracy doktorskiej wciąż kontynuuje realizację badań konstrukcji kominów. Badania realizowane są pod kątem poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, obecnie pełni funkcję kierownika B+R w ramach grantu NCBiR pt. „Badania nad opracowaniem systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe”.* Autor zdjęć: Pan Przemysław Blechman

Dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO


  Aktualności   Archiwum