Aktualności   Archiwum

Badania architektury katedr gotyckich

  czwartek, 2017-11-02 15:02:21


Badania architektury katedr gotyckich

W dniach 20 IX – 1 X 2017 roku profesor Mirosław Bogdan z Wydziału Budownctwa i Architektury odbył studialny wyjazd naukowo-badawczy do Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych Condorcet w miejscowości Saint-Ghislain w Belgii.

Profesor Bogdan kontynuował swoją wieloletnią pracę badawczą nad gotycką architekturą sakralną i odbył szereg inspirujących rozmów naukowych z wybitnymi znawcami tej problematyki a także przedstawił swoje francuskojęzyczne publikacje książkowe, między innymi: Bogdan M.: Actualité de la fonction de l’architecture du temple gothique – Aktualność funkcji architektury świątyni gotyckiej. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2016.

Badania architektury katedr gotyckich

Profesor Bogdan odbył także seminarium naukowe, podczas którego poruszono problem funkcjonowania sztuki stosowanej w zabytkowych obiektach gotyckiej architektury sakralnej. W czasie seminarium ukazano różnicę, jaka występuje przy wprowadzeniu elementów sztuki stosowanej do wnętrz katedr gotyckich i kościołów cysterskich. Podkreślono także znaczenie twórcy gotyku, opata Sugera z Saint-Denis związanego z wprowadzaniem pięknych przedmiotów sztuki stosowanej do wnętrz świątyń gotyckich.

Badania architektury katedr gotyckich

Podczas pobytu w Belgii profesor Bogdan miał unikatową możliwość dostępu do bogatych zbiorów bibliotecznych w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych oraz wykonania na miejscu dokumentacji fotograficznej do planowanej przyszłej publikacji książkowej.

Więcej informacji: Badania architektury katedr gotyckich


  Aktualności   Archiwum