Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
45-061 Opole

Sekretariat Dziekana

Tel: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.edu.pl

Sekretariat Prodziekana ds. dydaktyki

Tel: +48 77 449 8554

Centrum Obsługi Studenta

Tel: +48 77 449 8500

Biuro Centrum Obsługi Studenta

Tel: +48 77 449 8500

Portiernia

Tel: +48 77 449 8586
Tel: +48 77 449 8612