KonferencjeRok 2020

20-22.04.2020
IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

W dniach 20-22 kwietnia 2020 r. odbyła się, w Hotelu Mercure, w Opolu, IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN CIVIL ENGINEERING (ECCE 2020). Konferencja organizowana była przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji: https://ecce2020.po.edu.pl/?l=pl

Rok 2018

23-25.04.2018
III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE

W dniach 23-25 kwietnia 2018 r. odbyła się, w Hotelu Mercure, w Opolu, III Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ZAGADNIENIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA W BUDOWNICTWIE. Konferencja organizowana była przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji: https://ecce2018.po.edu.pl/?l=pl

Rok 2015

21-23.10.2015
Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo 2015

W dniach 8-10 czerwca 2015 roku odbył się na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej Zjazd Dziekanów Kierunku Budownictwo. Tematyką wiodącą zjazdu była "Współczesna nauka we współpracy z przemysłem" dla środowiska związanego z budownictwem.

Ramowy program Zjazdu: Ramowy program Zjazdu Dziekanów
Szczegóły program Zjazdu: Szczegółowy program Zjazdu Dziekanów


21-23.10.2015

W dniach 21-23 października 2015 r. na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej odbył się Polski Kongres Reologii – Opole 2015 pod patronatem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN oraz JM Rektora Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele z 14 akademickich ośrodków Polski, oraz dwóch ośrodków zagranicznych z Niemiec i Czech. Podczas trzydniowych obrad Kongresu zaprezentowano najnowsze osiągnięcia z dziedziny reologii w formie wykładów plenarnych, wykładów zaproszonych gości, referatów oraz sesji plakatowej. Zakres prezentowanych zagadnień podczas Kongresu obejmował: reologię teoretyczną, reometrię, reologię polimerów, reologię żywności, reologię w medycynie i farmacji oraz reologię zaczynów i mieszanek betonowych.

Szczegóły i program Kongresu: http://kongresreologiczny.pl

Rok 2014

17-18.10.2014
 

W dniach 17-18 października 2014 r. odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji dotyczącej problemów inżynierii sejsmicznej Seventh European Workshop on the Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures. W spotkaniu wzieło udział 40 specjalistów z całej Europy – głównie z jej najbardziej aktywnej sejsmicznie części, czyli południa – ale też ze Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Więcej informacji:

http://ewics7.po.opole.pl
http://www.wu.po.opole.pl/europejskie-warsztaty-sejsmiczne
http://wb.po.opole.pl/?acc=galeria&id=37


07-09.05.2014

W dniach 7-9 maja 2014 r. odbyła się, w Hotelu Arkas, w Prószkowie k. Opola, konferencja pt. Wybrane zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. Konferencja organizowana była przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu, Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu i Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Więcej informacji: http://kisipb.po.opole.pl/?page_id=519

Rok 2009

07.11.2009

W dniu 07.11.2009 r., w Auli im. prof. Oswalda Matei, odbyło się szkolenie pt. "Podstawy projektowania konstukcji budowlanych wg PN-EN 1990:2004". Szkolenie zorganizowane przez Koło PZITB przy Wydziale Budownictwa oraz Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa poprowadził prof. dr hab. inż. Antoni Biegus.


03-04.12.2009
Plakat - Trwałość Materiałów i Konstrukcji

W dniach 3-4.12.2009 roku w Kamieniu Śląskim odbędzie się po raz kolejny sympozjum Trwałość Materiałów i Konstrukcji. Sympozjum to jest jednym z zadań realizowanego projektu pt. „Współpraca transgranicz­na szkół wyższych w zakresie ochrony nad zabytkami kultury i wykorzystania opuszczonych obiektów przemysłowych” współfinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Program sympozjum "Trwałość Materiałów i Konstrukcji" (, )