Konstruktor, Koło Młodych PZITBKoło naukowe "Konstruktor" oraz Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa działa przy Katedrze Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Głównym celem obu Kół jest poszerzanie wiedzy z zakresu projektowania, wzmacniania i modernizowania konstrukcji budowlanych, oraz zapoznawanie z metodami komputerowego wspomagania prac projektowych w budownictwie. Koła będą również prowadziły działalność informacyjną na rzecz nauki wśród młodzieży akademickiej Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, a także pomagały informacyjnie w zakresie zdobywania uprawnień budowlanych i związanych z tym praktyk zawodowych.

Konstruktor, Koło Młodych PZITB

"Konstruktor" kładzie główny nacisk na działalność naukową i teoretyczną, natomiast Koło Młodych PZITB ma na celu zapoznanie studentów z aspektami praktycznymi działalności inżyniera budowlanego. Koło Młodych PZITB ściśle współpracuje z Zarządem Głównym Opolskiego Oddziału PZITB ( www.zgpzitb.org.pl) oraz z Opolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa ( www.opl.piib.org.pl).

Opiekunem "Konstruktora" jest dr inż. Mariusz KUPINA, a Koła Młodych PZITB Mirosław Łotarewicz. Koła organizują wycieczki techniczne do przedsiębiorstw o profilu budowlanym i wyjazdy na budowy prowadzone na terenie województwa opolskiego oraz w województwach sąsiednich.