Studenckie Koło Naukowe "EkoMat-BUD"Studenckie Koło Naukowe "EkoMat-BUD" istnieje przy Katedrze Inżynierii Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej od 1996 roku. Opiekunami Koła są: dr hab. Elżbieta JANOWSKA-RENKAS, profesor uczelni oraz dr inż. Aneta MATUSZEK-CHMUROWSKA. Członkami Koła Naukowego są studenci Wydziału Budownictwa i Architektury pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zgłębiać zainteresowania w zakresie materiałów budowlanych i nowoczesnych materiałów kompozytowych stosowanych w budownictwie. Celem działalności Koła jest również poznanie nowoczesnych metod badań materiałów budowlanych oraz metod wykorzystania w ich produkcji materiałów odpadowych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego. Działalność studenckiego Koła Naukowego "EkoMat-BUD" można ująć w następujących punktach:

  • organizowanie sesji naukowych (referaty),
  • projektowanie i wykonywanie betonów różnych klas wytrzymałości, w tym także betonów wysokowartościowych z udziałem dodatków i domieszek ulepszających właściwości betonu,
  • wdrażanie technik komputerowych w projektowaniu betonów,
  • badania podstawowych właściwości materiałów budowlanych za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych,
  • udział i prezentacja referatów na spotkaniach krajowych Studenckich Kół Naukowych, a także na sympozjach i konferencjach dotyczących tematyki materiałów budowlan
  • zapoznawanie członków Koła Naukowego z technologią produkcji materiałów budowlanych i zakładami przemysłowymi wytwarzającymi materiały budowlane na opolszczyźnie.