Studenckie Koło Naukowe "CIRCULUS"Koło Naukowe Studentów Architektury "Circulus" istnieje przy Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej od 2011 roku. Opiekunami Koła są prof. dr hab. Edward SYTY i dr inż. arch. Anna SZCZEGIELNIAK. Członkami Koła Naukowego są studenci Wydziału Budownictwa i Architektury kierunku Architektura pragnący poszerzyć swoją wiedzę i zgłębiać zainteresowania w zakresie Architektury. Celem działalności Koła jest również pogłębianie wiedzy teoretycznej w zakresie urbanistyki i architektury, wzbogacanie wiedzy praktycznej w zakresie projektowania urbanistycznego i architektonicznego, rozwój aktywności naukowej i społecznej studentów.

Działalność Koła Naukowego "Circulus" można ująć w następujących punktach:

 1. uczestnictwo i organizację:
  • warsztatów
  • wykładów, odczytów, referatów
  • prezentacji, pokazów
  • seminariów, konferencji, dyskusji
  • kursów
  • plenerów rysunkowych i naukowych
  • wystaw
  • wycieczek i wyjazdów w celu poznania światowych osiągnięć architektury i urbanistyki
  • i innych przedsięwzięć związanych z pogłębianiem wiedzy z zakresu projektowania urbanistycznego i architektonicznego, mających na celu samokształcenie się członków KOŁA NAUKOWEGO
 2. wykonywanie projektów indywidualnych i grupowych
 3. współpracę z Uczelnią, jak również z innymi uczelniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami statutowymi KOŁA NAUKOWEGO
 4. współpracę ze społecznościami lokalnymi
 5. udział w konkursach i spotkaniach organizowanych na terenie Polski oraz za granicą
 6. publikację prac