Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8548
e-mail: kmb@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

    Kierownik Katedry

    Koordynator ds. naukowych KMKBiI

    Koordynator ds. dydaktycznych KMKBiI