Zespół "Mechanika"

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8548
e-mail: kmb@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

  Kierownik Katedry

  Pracownicy

  Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Mechanika”  Zakres zainteresowań naukowych pracowników katedry:
  • dynamika konstrukcji wraz z inżynierią sejsmiczną i inżynierią wiatrową,
  • metody probabilistyczne w mechanice konstrukcji,
  • metoda elementów skończonych i jej zastosowania w inżynierii lądowej,
  • teoria niezawodności konstrukcji budowlanych,
  • identyfikacja dynamiczna konstrukcji budowlanych.

  Katedra oferuje profesjonalne usługi z zakresu:
  • prac o charakterze naukowo - badawczym i studialnym konstrukcji budowlanych,
  • problematyki wpływu wstrząsów górniczych na budowle,
  • sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć,
  • ekspertyz z problematyki drgań konstrukcji i zagadnień wibroizolacji,
  • badań statycznych i dynamicznych, oceny wpływu wiatru i zjawisk sejsmicznych na budowle,
  • oceny stanu technicznego budowli.

  Lista wybranych, najważniejszych publikacji pracowników Katedry:

  A. Publikacje w czasopismach indeksowanych przez Science Citation Index
  • Zembaty Z., Tutorial on Surface Rotations from the Wave Passage Effects — Stochastic Approach, Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 99, No. 2B, pp. 1040–1049, May 2009, doi: 10.1785/0120080102
  • Zembaty Z., Rotational Seismic Load Definition in Eurocode 8, Part 6 for Slender Tower-shaped Structures, Bulletin of the Seismological Society of America, vol.99 No. 2B, pp. 1483–1485, May 2009, doi: 10.1785/0120080252
  • Kokot S. and Zembaty Z., Vibration based stiffness reconstruction of beams and frames by observing their rotations under harmonic excitations - a numerical analysis, Engineering Structures, ELSEVIER, vol.31, no.7, July 2009, pp.1581-1588, doi:10.1016/j.engstruct.2009.02.032
  • Kokot S., Zembaty Z., Damage reconstruction of 3d frames using genetic algorithms with Levenberg-Marquardt local search, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, ELSEVIER, vol.29, no 2. February 2009, pp.311-323
  • Górski P., Some aspects of the dynamic cross-wind response of tall industrial chimney, Wind and Structures, vol. 12, no. 3 (2009), pp. 259-279,
  • Chmielewski T., Breuer P., Górski P., Konopka E., Monitoring of tall slender structures by GPS measurements, Wind and Structures, vol. 12, no. 5 (2009), pp. 401-412
  • Breuer P., Chmielewski T., Górski P., Konopka E., Tarczyński L., The Stuttgart TV Tower – displacement of the top caused by the effects of Sun and wind, Engineering Structures, ELSEVIER, 30 (2008), 2771-2781.
  • Górski P., Chmielewski T., A comparative study of long and cross-wind responses of tall chimney with and without flexibility of soil, Wind and Structures, ELSEVIER, Vol. 11, No.2 (2008), 121-135.
  • Zembaty Z., Non-stationary random vibrations of a shear beam under high frequency seismic effects, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, ELSEVIER, vol.27, no.11, November 2007, pp.1000-1011
  • Zembaty Z., Kowalski M., Pospisil S., Dynamic identification of a reinforced concrete frame in progressive states of damage, Engineering Structures, ELSEVIER, vol.28, no.5, 2006, pp.668-681.
  • Zembaty Z. and Kowalski M., Modal analysis of a reinforced concrete frame in various states of damage, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, vol.294, 2005, pp.735-742.
  • Chmielewski T., Górski P., Beirow B., Kretzschmar J.: Theoretical and experimental free vibrations of tall industrial chimney with flexibility of soil, Engineering Structures, 27 (2005) 25-34, January 2005.
  • Zembaty Z., Rockburst induced ground motion - a comparative study, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, ELSEVIER, vol.24, no.1, January 2004, pp. 11-23.
  • Zembaty Z. and Rutenberg A., Spatial response spectra & site amplification effects, Engineering Structures, ELSEVIER, vol.24, no.11, November 2002, pp.1485-1496.
  • Juhasova E., Hurak M. Zembaty Z., Assessment of seismic resistance of masonry structures including boundary conditions, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, ELSEVIER, vol.22, 2002, pp.1193-1197.
  • Breuer P., Chmielewski T., Górski P., Konopka E., Application of the GPS technology to measurements of displacements of high-rise structures due to weak winds, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, ELSEVIER, 90 (2002), s. 223-230.
  • Sadecka L., A finite/infinite element analysis of thick plate on a layered foundation, Computers & Structures, ELSEVIER, vol.76, 2000, pp. 603-610.
  • Zembaty Z. and Rutenberg A., On the sensitivity of bridge seismic response with local soil amplification, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Wiley vol.27, 1998, pp.1095-1099.
  • Zembaty Z., Vibrations of bridge structure under kinematic wave excitations, Journal of Structural Engineering, Proceedings of the American Society of Civil Engineeris, vol.123, 1997, 479-488.
  • Zembaty Z., Spatial seismic coefficients, some sensitivity results, Journal of Engineering Mechanics, Proceedings of the American Society of Civil Engineers, vol.122, 1996, 379-382.
  • Castellani A. and Zembaty Z., Comparison Between Earthquake Rotation Spectra Obtained Through Different Experimental Sources, Engineering Structures, ELSEVIER vol.18, 1996, 597-603.
  • Zembaty Z. and Krenk S., Spatial seismic excitations and response spectra, Journal of Engineering Mechanics, Proceedings of the American Society of Civil Engineeris, vol.119, 1993, 2449-2460 2449-2460.
  • Castellani A. and Zembaty Z., Stochastic modeling of seismic surface rotations, Journal of Natural Hazards, ELSEVIER, vol.10, 1994, 181-191.
  • Zembaty Z. ,Castellani A. and Boffi G., Spectral analysis of the rotational component of earthquake motion, Probabilistic Engineering Mechanics, ELSEVIER, vol.8, 1993, 5-14.
  • Zembaty Z., A note on non-stationary stochastic response and strong motion duration, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Wileyvol.16, 1988, 1189-1200.
  • Chmielewski T., Konopka E., Statistical Evaluations of Field Concrete Strenght, Magazine of Concrete Research, 1998, 50, No. 4, Dec., 1-8.
  • Zembaty Z., On the reliability of tower-shaped structures under seismic excitations, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, Wiley, vol.15, 1987, 761-775.
  B. Opracowania książkowe i monografie
  • Chmielewski T., Górski P., Kaleta B., Zbiór zadań z mechaniki budowli, metoda przemieszczeń i metoda elementów skończonych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, ark. wyd. 17.0, ark. druk 13.25, 210 stron.
  • Chmielewski T., Zembaty Z., Podstawy dynamiki budowli, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998 r.
  • Chmielewski T., Nowak H., Mechanika budowli, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 1996 r., (II wydanie).
  • Chmielewski T., Structural Static Analysis, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Nr 111, Opole 1987, str. 116.
  • Chmielewski T., Angerman J., Zembaty Z., Wstęp do dynamiki budowli, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1985, str, 163, opracowanie 3 rozdz., str. 3 - 100.
  • Chmielewski T., Metody probabilistyczne w dynamice konstrukcji, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1982, str. 237.
  • Chmielewski T., Z zagadnień dynamiki budowli wieżowych przy losowym obciążeniu wiatrem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 36, Budownictwo, Opole 1977r., str.99. Rozprawa habilitacyjna.
  C. Rozdziały w monografiach
  • Chmielewski T., Free vibration of industrial chimneys or communications towers with flexibility of soil, chapter in monograph: "Linear and Non-linear Numerical Analysis of Foundations", Bull J.W. (Ed.), Taylor & Francis 2009, ISBN 978-0-415-42050-1, pp. 373-389.
  • Zembaty Z., Deriving seismic surface rotations for engineering purposes - a chapter in monograph: “Earthquake source asymmetry, structural media & rotation effects”, Teisseyre R., Takeo M. & Majewski E.(Eds.) Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences & Earthquake Research Institute, Tokyo University, Springer 2006, ISBN 3-540-31336-2, pp.549-568
  • Chmielewski T., Kratzing W.B., Link M., Meskouris K., Wunderlich W., "Phenomena and evaluation of dynamic structural response, chapter in monograph:" Dynamics of civil engineering structures", Kratzig W. B., Niemann H.J. (Eds.), Ruhr-University Bochum, Germany, A.A.Balkema 1996, ISBN 90 5410 624 7 pp. 1-71.