Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl

Grant NCN N506 289037

Badania zastosowania czujników rotacji w monitorowaniu drgań konstrukcji

Więcej informacji: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0964-1726/22/7/077001