Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl

Praca zlecona nr BU xx/xx

Badania doświadczalne i obliczenia cienkościennych kształtowników stalowych


Autorzy opracowania:

Zleceniodawca:

ADAMIETZ, Sp. z o.o.
ul. Braci Prankel 1
47-100 Strzelce OpolskiePrzedmiot i zakres opracowania:
Obliczenia oraz badania wytrzymałościowe stalowych kształtowników cienkościennych opracowane w ramach projektu pt.: Prace rozwojowe dotyczące nowego kształtownika z odgiętą półką do płatwi okapowych. Przedmiotowe kształtowniki z przeznaczeniem na płatwie dachowe będą produkowane w ciągach produkcyjnych zlokalizowanych w obiektach przemysłowych Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich ul. Braci Prankel 1.

Cel opracowania:
Określenie dopuszczalnych obciążeń obliczeniowych dla analizowanych płatwi okapowych z odgiętą półką na drodze obliczeniowej i doświadczalnej oraz określenie nośności tzw. uciąglacza płatwi typu „C” - kształtowniki stalowe cienkościenne.

Zawartość pracy:

  • Część 1. Opracowanie algorytmów obliczeń, wykonanie obliczeń wytrzymałościowych wg PN-EN 1993-1-3 (Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-3: Reguły ogólne, Reguły ogólne dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno) i opracowanie tablic obciążeń dopuszczalnych.
  • Część 2. Badania wytrzymałościowe prototypu nowego kształtownik z odgiętą półką oraz opracowanie wyników z badań doświadczalnych w postaci raportu z badań.
  • Część 3. Badania wytrzymałościowe nowego kształtownika typu ceownik cienkościenny z „uciąglaczem” oraz opracowanie wyników z badań doświadczalnych elementu uciąglającego płatew w postaci raportu z badań.