Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl

Praca zlecona nr BU 59/16

Wznoszenie budynków z zastosowaniem monolityzowanych elementów prefabrykowanych


Zleceniodawca:

TECHNOBUD Nowy Sącz
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
UL. GRODZKA 5, 33-300 NOWY SĄCZTemat pracy:
Wykonanie opracowania związanego z wdrożeniem nowej – innowacyjnej technologii budowy budynków o konstrukcji żelbetowej.

Krótki opis pracy:
Praca badawcza p.n.: „Metoda wznoszenia budynków z zastosowaniem monolityzowanych elementów prefabrykowanych, polegający na monolityzacji ścian i stropów żelbetowych z montażem wyprzedzającym betonowanie stropu”, zawiera:

  • ocenę innowacyjności zaproponowanej do wdrożenia metody,
  • badania niszczące w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych KMKBiI czterech typów różnych modeli elementów żelbetowych z monolityzującymi węzłami, wykonanych w skali półtechnicznej,
  • analizę uzyskanych wyników opartą o zebrane dane z przeprowadzonych badań,
  • opracowanie wyników wraz z wnioskami końcowymi w postaci raportu z pracy.

Przedmiot opracowania:
Żelbetowe elementy konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych z rozwiązaniem monolityzujących węzłów opartym na proponowanej przez Zleceniodawcę innowacyjnej technologii budowy dotyczącej: „Wznoszenia budynków z zastosowaniem monolityzowanych elementów prefabrykowanych, polegającej na monolityzacji ścian i stropów żelbetowych z montażem wyprzedzającym betonowanie stropu”, a w szczególności modele elementów żelbetowych z monolityzującymi węzłami, przygotowanymi przez Zleceniodawcę do przeprowadzenia badań doświadczalnych (niszczących) w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych przy Katedrze Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich.

Efekt praktyczny:
Określenie nośności zaproponowanych innowacyjnych technologicznie rozwiązań węzłów żelbetowych – zmonolityzowanych połączeń ścian z płytami żelbetowymi.

Termin wykonania:
Listopad 2016 - Styczeń 2017