Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl

Kierownik Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Pracownik naukowo-techniczny
Możliwości badawcze Laboratorium Konstrukcji Budowlanych:
 • badania materiałów pracujących w jednoosiowym stanie naprężenia,
 • badania materiałów i elementów pod obciążeniem: doraźnym, długotrwałym, cyklicznym, dynamicznym,
 • wyznaczanie wytrzymałości doraźnej, zmęczeniowej,
 • określenie współczynników sprężystości,
 • pomiary sił, odkształceń i przemieszczeń z zastosowaniem automatycznej rejestracji i przetwarzania wartości mierzonych,
 • badania elementów słupowych, belkowych, płytowych i tarczowych w skali półtechnicznej i naturalnej pod obciążeniami statycznymi do 1000 kN i dynamicznymi do 500 kN.

Wyposażenie Laboratorium Konstrukcji Budowlanych:
 • standardowy zestaw urządzeń i aparatury pomiarowej do badań nieniszczących konstrukcji,
  • cyfrowy tester betonu DIGI Schmidt 2 N (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) do badania elementów masywnych o grubości większej niż 100 mm, zakresie pomiarowym wytrzymałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,
  • cyfrowy tester betonu DIGI Schmidt 2 L (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) do badania elementów o grubości mniejszej niż 100 mm, zakresie pomiarowym wytrzymałości na ściskanie 10 do 70 N/mm2,
  • kowadło kontrolne do testerów betonu DIGID Schmidt,
   zgodne z normą EN - 1 szt.,
  • detektor zbrojenia PROFOMETER 5 S (produkcji szwajcarskiej firmy PROCEQ) wyposażony w następujące funkcje: lokalizacja prętów zbrojeniowych, pomiar grubości otulenia, określenie średnicy pręta, lokalizacja prętów o zbyt cienkiej otulinie. Psofometr zapewnia pomiar otuliny dla pojedynczego pręta co najmniej do 140 mm z wymaganą dokładnością normową,
 • układ pomiarowy MGC plus firmy Hottinger wyposażony w 128 kanałów pomiarowych (104 tensomertyczne i 24 napięciowe),
 • wiertnicę diamentowa GDB 2500 WE Professional firmy Bosch umożliwiającą pobranie z konstrukcji próbek betonu o średnicy do 200 mm,
 • układ pomiarowy Spider 8 firmy Hottinger wyposażony w 8 niededykowanych kanałów pomiarowych (8 tensomertycznych, napięciowych i indukcyjnych; pomiar częstotliwości, okresów i impulsów możliwy na dwóch kanałach),
 • wzmacniacze pomiarowe MPL 108 firmy Peltron umożliwiające pomiar przemieszczeń w 24 punktach. Współpracują z układami pomiarowymi MGC plus i Spider 8,
 • transformatorowe przetworniki przemieszczeń liniowych stosowane do statycznych i dynamicznych pomiarów: przesunięć, zmian długości i grubości materiałów, ugięć części maszyn i konstrukcji. Zakres pomiarowy od ± 1 do ± 250 mm,
 • tensometryczne przetworniki siły. Zakres pomiarowy 500 kN i 1000 kN,
 • zestaw maszyn wytrzymałościowych realizujących obciążenia ściskające i rozciągające do 1000 kN,
 • uniwersalne urządzenia do realizacji obciążeń statycznych na obiektach badawczych i w naturze:
  • zestaw 10 siłowników hydraulicznych o sile od 50 do 1000 kN, skoku tłoka 250 mm,
  • trzy zasilacze hydrauliczne,
 • wielosiłownikowy hydrauliczny system symulacji obciążeń rzeczywistych, sterowany cyfrowym układem zadawania i monitorowania sygnałów sterujących i pomiarowych (firmy Instron). W skład systemu wchodzi:
  • cyfrowy układ sterowania umożliwiający prowadzenie kompletnie niezależnych testów każdego siłownika lub wszystkich siłowników naraz lub dowolnej ich kombinacji
  • zasilacz hydrauliczny o wydajności 170 l/min i ciśnieniu nominalnym 280 Bar,
  • jeden siłownik hydrauliczny o sile statycznej 630 kN i dynamicznej 500 kN, skok tłoka 400mm,
  • dwa siłowniki hydrauliczne o sile statycznej 250 kN i dynamicznej 200 kN, skok tłoka 400mm,
 • Stanowisko do badań statycznych i dynamicznych konstrukcji budowlanych

Prace wykonywane w ramach działalności Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

Nr pracy Tytuł
Grant NCN N506 289037 Badania zastosowania czujników rotacji w monitorowaniu drgań konstrukcji
Praca zlecona nr BU xx/xx Badania doświadczalne i obliczenia cienkościennych kształtowników stalowych
Praca zlecona nr BU 59/16 Wznoszenie budynków z zastosowaniem monolityzowanych elementów prefabrykowanych