Zespół "Konstrukcje"

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8544
e-mail: katkbi@po.opole.pl
http://www.kmb.po.opole.pl

  Pracownicy

  Sekretariat Zespołu Dydaktycznego „Konstrukcje”  Tematyka prac naukowo-badawczych:
  • problemy stateczności stalowych prętów zginanych i ściskanych,
  • numeryczne i doświadczalne metody wyznaczania obciążenia konstrukcji powłokowych temperaturą,
  • metodyka badań eksperymentalnych na obiektach w skali naturalnej,
  • rekonstrukcja oraz wzmacnianie konstrukcji żelbetowych,
  • komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich i procesu projektowania konstrukcji,
  • rozwiązania analityczne i numeryczne statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych (chłodnie kominowe, kominy przemysłowe, zbiorniki), modele obliczeniowe w kształtowaniu i wymiarowaniu konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

  Pracownicy uczestniczą w pracach następujących instytucji naukowych i zawodowych: Zarząd Główny PTMTiS (prof. dr inż. Roman Jankowiak), Sekcje KILiW PAN. W katedrze przygotowano dwa podreczniki o zasiegu ogólopolskim: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych (wyd. I TiT Opole, 1992, wyd. II Arkady Warszawa, 1998) oraz Projektowanie torów jezdnych suwnic i elektrowciągów (wyd. TiT Opole, 1997).

  Zespół oferuje usługi z zakresu:
  • obliczeń statyczno wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych i przemysłowych,
  • rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego,
  • opracowań projektów budowlanych,
  • opracowania oprogramowań i prowadzenie szkoleń w zakresie technik komputerowych,
  • szacowania wartości rynkowych obiektów budowlanych,
  • monitoringu budowli w zakresie zmian temperatury od wpływów klimatycznych i eksploatacyjnych w konstrukcji i pomieszczeniach (kominy przemysłowe, chłodnie kominowe, mosty, zbiorniki, silosy, budynki),
  • wykonywanie obliczeń analitycznych i numerycznych statyki, stateczności i dynamiki konstrukcji powłokowych, (chłodnie kominowe, kominy żelbetowe, stalowe),
  • obliczeń stateczności i nośności ram pełnościennych hal z zmiennymi na długości przekrojami poprzecznymi słupów i rygli,
  • obliczeń stateczność i nośności zimnogiętych cienkościennych płatwi dachowych i rygli ściennych,
  • doświadczalne oceny stateczności i nośności belek stalowych i żelbetowych,
  • próby statycznego rozciągania i ściskania elementów stalowych,
  • badania odkształceń elementów konstrukcyjnych metodami tensometrycznymi

  Zespół "Konstrukcje" współpracuje z Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Projektstalkonstrukcja im. W. M. Szymanowskiego S.A. z Kijowa, Ukraina.

  Prof. dr inż. Roman Jankowiak jest dwukrotnym laureatem Nagrody Panstwowej II stopnia (1984, 1986). Emerytowany dr inż. Reinhold Kałuża jest laureatem nagrody prof. Bryły.