Zespół Mechaniki Materiałów

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Tel: +48 77 449 8554
e-mail: kfm@po.opole.pl
http://www.kfm.po.opole.pl

  Pracownicy

  Kierownik zespołu "Mechanika Materiałów"  Do obszaru działania Zespołu Mechaniki Materiałów należy realizacja prac naukowych w zakresie:
  • termomechaniki ośrodków wieloskładnikowych i wielofazowych
  • trwałości materiałów o strukturze porowatej
  • uszkodzeń struktury materiałów porowatych
  • modeli reologicznych drewna i materiałów drewnopodobnych
  • mechaniki konstrukcji zespolonych drewniano-betonowych
  • zagadnień początkowo-brzegowych piezosprężystości, higrotermopiezosprężystości i termopiezosprężystości